Защита на данни

Фондация Фридрих-Еберт отдава най-голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Ние се придържаме стриктно към законовите разпоредби, които уреждат допустимостта на работата с лични данни — по-специално към Общия регламент относно защитата на данните и Федералния закон за защита на данните (BDSG) — и предприехме необходимите техническо-организационни мерки за защита на данните.

Следващите указания ще Ви дадат обща представа за това как осигуряваме тази защита, по-специално кои данни събираме, обработваме и ползваме, и за какви цели, и кои Ваши права са законово гарантирани.

Администратор за обработка на данни

Администратор (член 4, точка 7 от Общия регламент относно защитата на данните) е

Фондация Фридрих-Еберт е.В.
Годесбергер Алее 149
53175 Бон
Германия

Google Maps, die Google Custom Search и YouTube. За повече информация, моля кликнете върху посочените услуги.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да получите информация за Вашите данни, съхранявани от Фондация Фридрих Еберт, за техния произход и получател, за целта на съхранението, както и да предоставите допълнителна информация в съответствие с член 15 от Общия регламент относно защитата на данните и § 34 BDSG. Моля, обърнете се към Onlineredaktion(at)fes.de на Фондация Фридрих-Еберт с тази молба.

Вие имате право да изискате корекция на неверните данни, свързани с Вас (член 16 от Общия регламент относно защитата на данните).

Освен това Вие имате право на изтриване на свързаните с Вас данни, при спазване на изискванията, посочени в член 17 от Общия регламент относно защитата на данните, § 35 BDSG. Моля, обърнете се в този случай към Onlineredaktion(at)fes.de.

Вие имате право на ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент относно защитата на данните, на преносимост на данните съгласно член 20 от Общия регламент относно защитата на данните, както и на възражение съгласно член 21. Доколкото Фондация Фридрих Еберт използва Вашите данни за изпращане на информация за събития, предложения за публикации или друга информация (директен маркетинг), Вие можете да възразите срещу тяхното използване за тези цели; след това обработването и използването на данните за тези цели се прекратява (член 21, параграфи 2 и 3 от Общия регламент относно защитата на данните). Вие можете да отправите Вашето възражение в свободна форма към Onlineredaktion(at)fes.de.


Matomo-уеб анализ (преди Piwik)

Софтуерът за уеб анализ Matomo инсталира "бисквитка" на устройството на потребителя.

нагоре